Vil du hjelpa flyktningane?

I samband med at det kjem fleire flyktningar går Frivilligsentralen no ut til innbyggjarane i Austrheim og ber om fleire fadderfamiliar/ flyktningguidar.

Ein fadderfamilie/ flyktningguide er ein familie, eller enkeltperson, som ynskjer å gjera ein innsats for flyktningane slik at dei lettare kan verta integrerte i samfunnet.

Å vera fadderfamilie/ flyktningguide er ei frivillig teneste.

Dersom du har spørsmål, eller ynskjer å melda deg, ta kontakt med dagleg leiar i Frivilligsentralen:

  • Rigmor Ludvigsen
  • Tlf: 456 35 324
  • E-post: rigmor.ludvigsen@austrheim.kommune.no

Sist oppdatert: 30.11.2022
Publisert: 29.11.2022