HjemNyheterVikariat som leiande kommunefysioterapeut

Vikariat som leiande kommunefysioterapeut

Stillinga ligg under helseavdeling og har 1,4 årsverk innan fysioterapi. I tillegg har kommunen driftsavtale med ein fysioterapeut i privat praksis. Kommunen har også ergoterapeut.

Fysioterapilokalet er på sjukeheimen.

Søknadsfristen er 14. oktober. 

Sjå heile utlysinga, og søk via heimesidene våre på denne lenka: Vikariat som leiande kommunefysioterapeut.


Sist oppdatert: 01.10.2020
Publisert: 01.10.2020