Vi søkjer etter barnevernskonsulent og lærar

BARNEVERNSKONSULENT

Arbeidsoppgåver

- Undersøking

- Tiltaksarbeid

- Oppfølging av fosterheimar

- Reflekterande og tverrfagleg samarbeid

- Førebyggjande arbeid

- Sakshandsaming

 

Alle søkjarar må nytte vår elektroniske løysing for å søkje på stillinga. Denne finn du her 

LÆRAR

 

Det er ledig stilling som lærar ved Årås skule i 100 % stilling frå og med 01.08.19 til og med 31.07.20.  For fullstendig utlysingstekst og elektronisk søknadsskjema går du her


Sist oppdatert: 02.05.2019
Publisert: 01.04.2019