Vedlikehald på vasstårnet - redusert trykk

Dette gjeld abonnentar på det kommunale vassverket, vest for Utkilen.

Det er ikkje problem med kvaliteten på vatnet, alle vassprøvar er OK. Det gjeld altså berre trykket som kan verta dårlegare så lenge vedlikehaldet pågår.

UMS-varsel


Sist oppdatert: 06.09.2019
Publisert: 06.09.2019