HjemNyheterVarsel om styrtregn for delar av Vestland

Varsel om styrtregn for delar av Vestland

Det er ikkje uvant for oss med mykje regn, men med store mengder på kort tid kan det oppstå situasjonar som ikkje er heilt daglegdagse. 

Høgare vassføring i vatn og bekkar kan gi mykje vatn på vegane, så ver forsiktig om du skal ut å køyre eller ferdast ute på anna måte. 

Det kan vere lurt å sjekke grøftene ved huset ditt, slik at vatnet har ein stad å renne vekk.

Følg med på varsom.no


Sist oppdatert: 27.06.2024
Publisert: 27.06.2024