Utdeling av Kulturprisen 2022

Det er mange i bygda som fortener ein pris for godt arbeid, og i Frivillighetens år 2022 deler formannskapet ved ordførar ut kulturprisen frå scena på Landbruksdagen.

Kulturprisen er meint å vere ein takk og ei oppmuntring til einskildpersonar, grupper eller lag som gjer/har gjort ein verdifull innsats i lokalmiljøet vårt.

Kven som får prisen i år, vert ikkje avslørt før utdelinga laurdag 24. september.

Desse har fått kulturprisen til no:

2018: Steinar Ebbesvik, Ærespris for sitt store engasjement og innsats innan kulturlivet i Austrheim.
2018: Fonnes Bygdelag - for samarbeid og aktiv samfunnsutvikling: Årvika friluftsområde og turveg til Vardetangen, og Fonnesdagen.
2016: Henrik Austrheim - for frivillig innsats sidan barnsbein av.
2014: Asbjørn Brandtun - aktiv innan idrett, kultur og landbruk.
2012: Øystein Vikane - for frivillig og kyrkjeleg arbeid.
2010: Rigmor Ludvigsen - for aktivitet i kulturlivet.
2008: Trond Einar Sørensen - for arbeid med lyd og lys.
2006: Dugnadsgjengen på Leirvåg Bedehus.
2004: Knut Risnes - for aktiv innsats for bygda i ein mannsalder.
2002: Joronn Sætre og Solveig Hopen - for arbeidet med jentespeidarane i 25 år.
2001: Arvid Tresvik - for innsatsen i Austrheim Rocke Verkstad.
2000: Ingrid Askvik og Årås søndagsskule v/Gro Johannessen.
1999: Monrad Sætre og Johanna Rebnord - for sosialt og medmenneskeleg engasjement.
1998: Per Ingemar Hartwall - for innsats i symjegruppa AIL.
1997: Asbjørg Lohne - for innsats i sanitetsforeining m.v. 
1996: Kjell-Tore Karlsen - for innsats innafor Austrheim Idrettslag m.v. 
1995: Neptun Pensjonistklubb - for innsats i Selsøya/krigshistorie.
1994: Kolbjørn Haugland - for innsats i Austrheim samfunnshus, Austrheim songlag m.v. 
1993: Trygve Minde - for innsats mellom barn og unge.
1992: Gjertrud Daae - for allsidig innsats på kultursektoren.
1989: Odd W. Suren - forfattar. Dette året vart det delt ut kulturstipend frå Austrheim kommune.


Sist oppdatert: 08.09.2022
Publisert: 08.09.2022