TV-aksjonen 2021

«Barn, ikkje brud» er namnet på den TV-sendte aksjonen, der midlane særleg skal hjelpa på situasjonen i landa Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger. Plan jobbar for at jenter skal få skulegang, og at barn, unge og eldre får opplæring i jenters rettar og i likestilling. I verda i dag vert ei jente gifta vekk kvart tredje sekund, Plan jobbar for eit lovverk som hindrar at unge jenter vert gifta vekk.

 

Du kan hjelpa ved å støtta TV-aksjonen gjennom bøsseinnsamling, over Vipps eller til konto. Les meir om det her: Kjære giver (blimed.no)


Sist oppdatert: 21.10.2021
Publisert: 21.10.2021