HjemNyheterTilvisingsavtale med private utbyggarar

Tilvisingsavtale med private utbyggarar

Vi ynsker å inngå tilvisningsavtale med private utbyggarar for utbygging av bustadar nær kommunesenteret. Området er ferdigregulert til bustadformål.

Kommunen vil nytta seg av tilvisingsavtale for å skaffe fleire eigna utleigebustadar, i samarbeid med private utbyggarar og Husbanken.
Dette skal vera bustadar med same kvalitet som sjølveigarbustadar, i gode og trygge bumiljø.
Bustadar med tilvisingsrett skal vera for bustadsøkarar som av ulike årsaker fell utanfor den vanlege bustadmarknaden. Livsløpstandard og gode uteområde er sjølvsagt.

Meld di interesse til post@austrheim.kommune.no innan 25. august 2024.

Informasjon om tilvisingsavtale finn du på Husbanken sine nettsider.


Kommunedirektøren


Sist oppdatert: 21.06.2024
Publisert: 21.06.2024