Tilskot til berekraftig verdiskaping i Vestland fylke 2022

Søknadsfrist er 10. mai og handsaming i hovudutval for næring i fylkeskommunen er planlagt til 31. august.

Midlane skal bidra til at Vestland blir det leiande verdiskapingsfylket basert på berekraftig bruk av naturressursar, grøn næringsutvikling og innovasjon. Gå inn på Vestland fylkeskommune si heimeside og gjer deg kjent med dei prioriterte satsingsområda, vurderingskriterium og anna viktig informasjon. Tilskotet heiter Tilskot til innovasjon og næringsutvikling - Vestland fylkeskommune, og klikk på denne lenka for å lesa meir.


Sist oppdatert: 06.04.2022
Publisert: 06.04.2022