HjemNyheterTestar naudvarsel - kjem melding til alle mobiltelefonar

Testar naudvarsel - kjem melding til alle mobiltelefonar

Det kan vera uroande med slike testar dersom ein ikkje er budd på at det skal skje. Ta gjerne ein prat på førehand med familien og andre, særleg om du har utstyrt borna dine med mobiltelefon.

Varselet kan stoppast som andre varsel på din mobil, litt avhengig av type telefon, om lag på same måte som du snoozar vekkarklokkefunksjonen på morgonkvisten.

Om du ikkje vil ha naudvarselet til din mobiltelefon må du setta telefonen i flymodus eller skru den heilt av i god tid før klokka 12.00 onsdag 10. januar, og ikkje slå den på igjen før i god tid etter klokka 12.00. Det er ikkje tilstrekkeleg å bruka telefonfunksjonar som lydlaus, låg lyd, dempa varsling eller liknande, dette vert overstyrt av naudvarselet.

Testen går ut over mobilnettet i heile landet. Alle nyare og oppdaterte mobiltelefonar og einingar som er i Norge og som er kopla på 4G/5G-nett kan motta meldinga. Ta gjerne ein sjekk av telefonen din for å sjå om programvara er oppdatert med den nyaste programvara. Om telefonen ikkje er oppdatert, er det ikkje sikkert du får meldinga.

Parallelt med at politiet testar naudvarsel til mobil, vil også Sivilforsvaret testa tyfonane sine med signalet «Viktig melding – søk informasjon», som er tre seriar med tuting med eitt minutts opphald mellom seriane. Det er rundt 1.250 slike sireneanlegg rundt i landet, ofte plassert ved tettstadar og i byar. 

Du kan høyra dei ulike tyfonvarsla på denne lenka, som går til Sivilforsvaret:

Denne typen test av tyfonar og naudvarsel til mobil skjer vanlegvis andre onsdag i januar, og andre onsdag i juni.

Du kan lesa meir om naudvarsel på denne offentlege nettsida, Nødvarsel.no


Sist oppdatert: 09.01.2024
Publisert: 09.01.2024