Telefonen i orden igjen

Om telefonsentralen ikkje fungerer er det mogleg å nå oss på mobil, 47468334, eller på direktenummer til den enkelte tilsette.

Du merkar feilen ved at du kjem rett på ei talemelding, i staden for at det ringer.


Sist oppdatert: 08.11.2019
Publisert: 06.11.2019