Takk til dei frivillige!

– Tusen takk til alle frivillige som har handla varer og køyrt middag til heimebuande eldre i denne vanskelege koronatida. De har gjort ein fantastisk innsats, som betyr mykje for eldre, pårørande og for heimesjukepleien i kommunen.

Me ynskjer alle ein god sommar!

Med vennleg helsing
Heimesjukepleien og Frivilligsentralen

Rhododendron


Sist oppdatert: 30.06.2020
Publisert: 30.06.2020