HjemNyheterTakk for at du tar Korona-vaksine

Takk for at du tar Korona-vaksine

Sidan september er det rundt 1040 som har møtt til vaksinering med 1., 2. eller 3. dose, der 1000 av desse igjen har fått den 3. dosen. Her i Austrheim nærmar ein seg no full vaksinering med 3 dosar til alle over 65 år. Under dei siste vaksineringane er det opna for dei mellom 45 og 64, og me ventar no på at Staten skal opna for vaksinering også for dei i aldersgruppa 18 til 44 år.

Neste vaksinering vert i veke 1 eller 2 i 2022, kommunen kjem tilbake med meir informasjon om kva dato det vert.

Vaksinering er frivillig, men samstundes sterkt tilrådd av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Det er framleis ein del som kjem til vaksinering  med 1. og 2. dose, og det er bra sidan vaksinen reduserer sjansen for å verta smitta, og gjev eit mildare sjukdomsforløp dersom du likevel skulle verta sjuk.

Kommunen og legekontoret takkar alle som har møtt til Korona-vaksinering, og som har bidratt til at vaksineringa har gått bra unna.

Dette er reglane som no gjeld for karantene og isolasjon:

Nærkontakt

Man regnes som «nærkontakt» hvis: 

 • man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med koronaviruset mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene. Dersom personen som er bekreftet smittet med koronaviruset ikke utvikler symptomer gjøres smittesporing fra prøvetidspunktet.
  OG
 • kontakten har vært
  • under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER
  • direkte fysisk kontakt ELLER
  • direkte kontakt med sekret. 

Hustandsmedlem eller tilsvarende nære

Hustandsmedlem eller tilsvarende nære er de du bor sammen med eller er så nære at de kan sammenlignes med de du bor med. Dette kan for eksempel være kjærester, bestevenner eller overnattingsbesøk.

Øvrige nærkontakter

Øvrige nærkontakter er de du etter definisjonen over har nærkontakt med, men ikke er husstandsmedlem eller tilsvarende nær med. Dette kan for eksempel være kolleger, klassekamerater og middagsbesøk.

Smittekarantene for nærkontakter

Alle nærkontakter til en smittet person skal som hovedregel i smittekarantene i 10 døgn. Dette gjelder også for alle som har to vaksinedoser eller færre.

Nærkontakten må ha skjedd mindre enn 48 timer før den smittede fikk symptomer på covid-19, eller fra prøvetidspunktet dersom personen ikke fikk symptomer.

Det skilles mellom nærkontakter som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære, som kjæreste eller bestevenn, og øvrige nærkontakter. Det er strengere regler for de som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære.

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære

Tilsvarende nære vil si for eksempel kjærester, bestevenner og overnattingsbesøk.

Testing: Du skal teste seg så raskt som mulig med en selvtest, antigen hurtigtest eller PCR-test.

Du skal også teste deg med selvtest, antigen hurtigtest eller PCR test etter 7 døgn. Hvis testen er negativ, kan karantenen avsluttes.

Husstandsmedlemmer som bor sammen med smittet person:

Hvis du bor sammen med en eller flere som er smittet og ikke kan holde nok avstand, skal du begynne å telle 10 døgn i smittekarantene når den siste smittede personen du bor med har vært 4 døgn i isolasjon. Det betyr at den totale karantenetiden blir 14 døgn.

Du skal ta en selvtest, antigen hurtigtest eller PCR-test etter 11 døgn (4 + 7) og avslutte smittekarantene hvis den er negativ.

Eksempel:

En familie på tre bor sammen. Sønnen i huset får en positiv covid-19-test. Han skal i isolasjon i 6 døgn. Mor og far skal i smittekarantene. De kan begynne å telle 10 døgn når sønnen har vært 4 døgn i isolasjon. Det betyr at den totale karantenetiden blir 14 døgn. Etter 11 døgn (4+7) skal foreldrene ta en selvtest, antigen hurtigtest eller PCR-test, og kan avslutte smittekarantenen hvis den er negativ

Øvrige nærkontakter

Øvrige nærkontakter kan være for eksempel være kolleger eller klassekamerater eller noen du har hatt på middagsbesøk.

Bestevenner som har mye og nær kontakt over lengre tid, regnes som husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, uansett alder.

Testing: Du kan teste deg med selvtest, antigen hurtigtest eller PCR-test etter 3 døgn.   Hvis den er negativ, kan du avslutte karantenen i arbeid- eller skoletiden. Det vil si at du fortsatt må være i karantene på fritiden din og kan for eksempel ikke dra på besøk til andre eller drive med fritidsaktiviteter.

Etter 7 døgn kan du ta én ny selvtest, antigen hurtigtest, PCR test, er den negativ kan du avslutte karantenen.

Hvordan gjennomføre karantenen

Dersom du er i smittekarantene, gjelder følgende:

 • Opphold deg på et egnet oppholdssted eller i eget hjem.
  • På et egnet oppholdssted må du kunne unngå nærkontakt med andre, ha enerom, eget bad, og eget kjøkken eller mulighet for matservering.
 • Ikke gå på jobb, skole eller barnehage.
 • Ikke foreta reiser innenlands.
 • Ikke oppsøk steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.
 • Ikke ta offentlig transport.
 • Ikke oppsøk offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Om du ikke har andre alternativer, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek. Sørg for å holde god avstand til andre.
 • Unngå å ha besøk. Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som bor i samme husholdning.
 • Foreldre og barn kan gjennomføre samvær selv om en av dem er i smittekarantene.

Du kan gå turer ute. Barn og unge bør ha mulighet til lek, og det oppfordres til å gå ut og leke med barna minst én gang om dagen. Husk å hold avstand til andre.

Symptomer på covid-19 i smittekarantenen

Er du i smittekarantene og utvikler symptomer på covid-19, skal du kontakte helse- og omsorgstjenesten for å teste deg.

Unntak fra smittekarantenen

 • Gjennomgått covid-19 de siste 3 måneder
 • Oppfriskningsdose for minimum 1 uke siden.  Husstandsmedlem og tilsvarende nære må likevel testes daglig med selvtest, antigen hurtigtest eller annen hver dag med PCR test i 7 døgn.
 • Nærkontakter som er under 18 år og ikke husstandsmedlem eller tilsvarende

Isolasjon

Hvis du har testet positivt på en koronatest skal du isolere deg.

Når du er i isolasjon, gjelder dette:

 • Hold deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Du kan være i egen hage eller på egen balkong, veranda eller terrasse.
 • Be om hjelp fra andre til nødvendige ærend.
 • Hold helst minst to meters avstand til de du bor sammen med.
 • Ha eget rom og bad når dette er mulig. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.
 • Du bør få maten levert til rommet eller være alene på kjøkkenet.
 • Du og de du bor sammen med må være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.
 • Du og din husstand kan ikke ha besøk.
 • Barn og ungdommer har behov for omsorg, selv om de har koronasykdom.

Oppholdssted for isolasjon

Du isoleres i hjemmet, på egnet oppholdssted eller eventuelt i helseinstitusjon.

Dersom kommunen vurderer at du ikke kan gjennomføre isolasjonen hjemme, skal kommunen tilby opphold på hotell eller annet egnet sted. Kommunen kan også bestemme at de som den smittede bor sammen med må oppholde seg på et annet egnet oppholdssted. I begge tilfeller skal kommunen dekke kostnadene.

Kommunen skal sørge for at personer i innreisekarantene på karantenehotell som blir bekreftet smittet med korona snarest mulig får et egnet oppholdssted for å gjennomføre isolasjon.

Hvor lenge må du være isolert?

Dersom du har symptomer kan du avslutte isolasjon når det har gått minimum 6 døgn fra tidspunktet symptomene startet og du har vært feberfri i minst 24 timer, uten å bruke febernedsettende medisin. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke.

Dersom du ikke har symptomer kan du avslutte isolasjon når det har gått 6 døgn fra tidspunktet du tok den positive covid-19 testen. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke.

Isolasjonen avsluttes også i de tilfellene der andre i din husstand fortsatt er i isolasjon eller karantene.

For personer på sykehus eller som går på immundempende behandling, kan kravet om isolering være lenger.

Restsymptomer

Restsymptomer er symptomer som er igjen etter isolasjonstiden er over. Det kan være tap av/endret smak- og luktesans, hoste, tungpustethet og nedsatt almenntilstand. Disse symptomene går som oftest over av seg selv etter litt tid.

Så lenge du har gjennomført isolasjonstiden og har vært feberfri i 24 timer uten bruk av febernedsettende medisin, er det greit å ha enkelte restsymptomer.

Dersom du føler deg syk, bør du holde deg hjemme til allmenntilstanden din er bedre.

Hentet fra www.helsenorge.no, oppdatert 15.12.21, og med endringer til 22.12.21.


Sist oppdatert: 23.12.2021
Publisert: 23.12.2021