Syng med dei minste

Tilbodet heiter «Musikk fra livets begynnelse», og er eit musikk- og songtilbod for born 0 - 2 år med saman med forelder.

Det er oppstart torsdag 22. august, og så går det torsdagar vidare utover hausten, frå klokka 11.00 til 12.15. Leiar for tilbodet er Elisabeth Jensen Risnes, ho kan kontaktast på 98 82 20 75.

Tilbodet kostar 984 kroner per semester.

Skriftleg påmelding: Austrheim kulturskule, Sætremarka 2, 5943 Austrheim, eller på e-post til steinar.ebbesvik@austrheim.kommune.no.

Sjå også: www.musikkfralivetsbegynnelse.no (ekstern lenke)


Sist oppdatert: 15.08.2019
Publisert: 15.08.2019