Stussar du på ein faktura for kommunale gebyr?

Det er sendt ut faktura for kommunale gebyr 1. termin 2021, med forfall 30.04.2021, denne må makulerast/slettast.
Austrheim kommune har sendt ut ny faktura, med forfall 01.05.2021, det er denne som skal betalast. Dei som alt har betalt den første, som var feil, vil få dette tilbakebetalt.
Dei som har avtalegiro på desse rekningane har fått kun eitt krav, sidan kommunen kunne gå inn og sletta det første kravet.
 
Kommunen beklagar feilen. Det er varsla på SMS til innbyggjarar, i tillegg til nettsida og her på Facebook.

Sist oppdatert: 07.04.2021
Publisert: 07.04.2021