HjemNyheterStraumstøtte for frivillige lag og organisasjonar

Straumstøtte for frivillige lag og organisasjonar

Ordninga gjeld så langt fram til mars 2023, men med ulike søknadsfristar undervegs. For støtte for utgifter i perioden april – juni 2022 er søknadsfristen onsdag 7. september, klokka 13.00.

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvaltar straumstøtteordninga, og du må søka via nettsida https://lottstift.no/for-frivilligheten/stromstotte/


Sist oppdatert: 25.08.2022
Publisert: 25.08.2022