HjemNyheterStenger veg til Åråsvågen

Stenger veg til Åråsvågen

Veg Åråsvågen

Kommunen jobbar med utbetringar av både drikkevassforsyninga og avlaup, og i Åråsvågen skal det gravast ganske mykje framover.

Siste veka før jul vert vegen ned til Åråsvågen stengt tre dagar i samband med at det skal setjast ned ei ny vasskumme, sjå kartet for kvar vegen vert stengt.

Vidare skal det lagast ny gangveg opp til Åråsfeltet, kombinert med at det vert lagt ny hovudvassleidning på strekket.

Og nede i vågen skal det byggast ny kloakkpumpestasjon. Denne utbygginga skal gje betre kapasitet til å ta unna, og at kloakken vert pumpa tilstrekkeleg langt ut i fjorden.


Sist oppdatert: 16.12.2022
Publisert: 16.12.2022