Stenger vatnet i Mastrevik

Arbeidet er planlagt med oppstart kl. 09.00, og ferdigstilling til kl. 17.00.

Vass-stenging Mastrevik

Sendt SMS-varsel

Abonnentar på det kommunale vassnettet blir vasslause i dette tidsrommet, innanfor området som er merka på kartet.

Desse er varsla direkte på SMS, og oppmoda til å tappa seg opp nokre liter før måndag.

Kan bli eit større område

Arbeidet skal i utgangspunktet ikkje påverka andre område, men om det ikkje går etter planen kan også andre deler av det kommunale vassnettet bli tørrlagt.

Dette vil i så tilfelle gjelda områda Kvalvågen - Årås - Solen og Austrheim.


Sist oppdatert: 11.02.2022
Publisert: 11.02.2022