HjemNyheterStenging av matrikkelen og grunnboka i desember

Stenging av matrikkelen og grunnboka i desember

Bakgrunnen er at Stortinget 14. juni 2022 vedtok at tre fylke skal bli til sju, og at ein kommune skal splittast. Med bakgrunn i tildeling av nye fylkes- og kommunenummer har Kartverket estimert tal endringar i matrikkel og grunnbok til å ligga på rundt 50 millionar endringar.

For å redusera risiko og sikra kvaliteten på gjennomføringa av dataendringane, blir matrikkelen og grunnboka stengt for brukarar mot nyttårsskiftet 2023/2024.

  • Matrikkelen stenger fredag 15. desember kl. 18:00.
  • Grunnboka stenger fredag 29. desember kl. 20:00.

Særskilt om føring av konsesjonsopplysingar:

Alle eigenfråsegner om konsesjonsfritak og alle konsesjonsvedtak som er fatta, må vera registrerte i matrikkelen innan fredag 15. desember klokka 18:00.

Dersom innbyggjarar/eigedomsmeklarar sender inn eigenfråsegn om konsesjonsfritak i tidsrommet 15.12.2023-01.01.2024, må dei ta kontakt med kommunen for å avklara innsendinga til Kartverket.

Ta kontakt med kommunen ved oppmålingskontoret eller felles landbrukskontor dersom de planlegg å tinglysa skøyte/ heimelsovergang i tidsrommet 15.12.2023-01.01.2024.

Litt Quiz-fasit til slutt:

Ny fylkesinndeling kan fort blir spørsmål på quizen i jule- og nyttårshelga, og her har du fasiten om stortingsvedtaket frå 14. juni 2022:

  • Viken skal delast opp i sine tre tidlegare fylke: Østfold, Akershus og Buskerud.
  • Vestfold og Telemark skal delast opp igjen, og vert til fylka Vestfold og Telemark.
  • Troms og Finnmark skal delast opp igjen, og vert til fylka Troms og Finnmark.

Og kommunen som skal delast frå 1. januar 2024? Det er Ålesund kommune som skal bli til to nye (gamle) kommunar, nemleg Ålesund kommune og Haram kommune. Grensa mellom dei to vert den same som før samanslåinga, det er gamle Haram kommune som no skal vera eigen kommune igjen.


Sist oppdatert: 04.12.2023
Publisert: 04.12.2023