Søk midlar til lokale trafikksikringsarrangement frå fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland

No kan skular, barnehagar, lag, foreiningar, organisasjonar og kommunar i Hordaland søke midlar til lokale trafikksikringsarrangement. Døme på arrangement som tidlegare har fått støtte er trafikksikringsdagar, sykkelopplæring, refleksaksjonar, teaterframsyning osv.

 

Dersom du har ein idé til eit arrangement kan du ta kontakt med Hordaland fylkeskommune eller sjå nettsidene for meir informasjon om ordninga.

https://www.hordaland.no/nn-NO/vegogtransport/trafikksikring2/tilskot-til-lokale-trafikksikringstiltak/

 

Kva: Tilskot til lokale trafikksikringsarrangement

Når: Frist 1.mai og 1.september 2019

Kontakt: Eva Vinjevoll, rådgjevar i samferdselsavdelinga, Hordaland fylkeskommune

Eva.vinjevoll@hfk.no


Sist oppdatert: 02.05.2019
Publisert: 08.04.2019