HjemNyheterSkogrydding langs fylkesveg 568 ved Finnsvågen/Austrheimfeltet i Austrheim kommune pågår den 6. november 2021

Skogrydding langs fylkesveg 568 ved Finnsvågen/Austrheimfeltet i Austrheim kommune pågår den 6. november 2021

Det vert då fjerne/rydda bort større tre som kan ramla ned i køyrevegen. Det vert teke omsyn til ferjerutene til Fedje. Vegen kan vert stengt opptil 15 minuttar, om naudsynt. Ta omsyn til dei som arbeidar langs vegen her. Dei gjer eit viktig arbeid for alle som må ferdast på Fv. 568.

Kart under viser ryddeområdet (markert med blått):

Skogrydding kart

Kommunedirektøren


Sist oppdatert: 05.11.2021
Publisert: 05.11.2021