Redusert kapasitet hjå fysioterapeutane

Fysioterapitenesta i Austrheim skal flytta inn i nye lokale på Mastrevik Torg. Fram til dette arbeidet er ferdig, blir det redusert kapasitet på fysioterapitilbodet.

Innflyttinga vil skje i løpet av oktober. Fysioterapitenesta kjem tilbake med eksakt dato seinare.

Mvh

Fysioterapitenesta i Austrheim


Sist oppdatert: 17.09.2021
Publisert: 17.09.2021