Pasientreiser

Avtala Helse Bergen har hatt med lokale drosjeselskap er gått ut og ny avtale er ikkje forhandla fram. Dette gjeld fleire distriktskommunar, blant anna Austrheim kommune.

Dette inneber endringar for deg som pasient. Reiser du til og frå lege og sjukehus med rekvisisjon, må du no bestille og betale reisa sjølv. Du kan søkje om refusjon av reiseutgiftene i etterkant. Legen vil framleis sende inn rekvisisjon og den er kopla til søknaden din om dekning av reiseutgifter.

 

Rettleing frå Helse Bergen - avdeling for pasientreiser:

Rekvisisjonen er fremdeles din dokumentasjon på behovet for tilrettelagt transport

  • Din behandler vurderer ditt medisinske behov og rekvirerer din reise i forkant
  • Dersom det mangler rutegående transport på strekningen kan du ha rett på rekvisisjon på trafikalt grunnlag - kontakt pasientreiser på tlf. 05515

Reise med rekvisisjon fra et område uten transportøravtale

  • Du må selv bestille/ordne transport fra et område uten avtale og legge ut for reisen
  • Husk å ta vare på kvitteringen for betalt transport

 

Søk om dekning av reiseutgifter

  • Du kan søke dekning av reiseutgifter inntil 6 mnd. etter reisen
  • Du kan søke digitalt på https://helsenorge.no/pasientreiser eller på papirskjema. Skjema og konvolutt er tilgjengelig på de fleste behandlingssteder.
  • All informasjon du trenger for å søke finner du på https://helsenorge.no/pasientreiser
  • Du må legge ved kvittering for betalt transport (kan lastes opp når du søker digitalt)
  • Rekvisisjonen følger automatisk din søknad om dekning av reiseutgifter og dokumenterer din behandlers vurdering av ditt behov.

 

Hjelp og veiledning

Du kan få hjelp til utfylling av reiseregningsskjema:

 

Lurer du på noe?

Ta kontakt med Avdeling for pasientreiser på tlf. 05515 pasientreiser@helse-bergen.no

 

Lurer du på noe?Ta kontakt med Avdeling for pasientreiser på tlf. 05515 pasientreiser@helse-bergen.no


Sist oppdatert: 14.10.2020
Publisert: 09.10.2020