HjemNyheterOverordna risiko- og sårbaranalyse for Austrheim kommune

Overordna risiko- og sårbaranalyse for Austrheim kommune

Kommunestyret vedtok i møtet 21. mars ei oppdatert overordna risiko og sårbaranalyse for Austrheim kommune.
Publisert: 11.04.2024
Sist endra: 11.04.2024

Det er fastsett i lov og forskrift at kommunen skal gjennomføra heilskaplege risiko- og sårbaranalyser, og halda desse oppdaterte i tråd med endringane i samfunnet, minst kvart fjerde år.

Du kan lesa saksframlegget til kommunestyret på denne lenka: Revisjon av heilskapleg risiko- og sårbaranalyse

Du kan lesa ROS-analysa på denne lenka: KommuneROS Austrheim 2024