Offentleg bading frå 27. september

Svømmebassenget på Kaland skule vart klargjort tidlegare i september, men måtte diverre stengast igjen på grunn av lekkasjeproblem.

Det er Austrheim svømmegruppe som driv den offentlege badinga, og dei planlegg no med å starta for hausten frå måndag 27. september.

Opningstider:

   
Måndag

kl: 17-18
kl: 18-19

Familie/born
(foreldre med små born vert prioritert)

Måndag kl: 19-20 Pensjonistar
Måndag kl: 20-21 Vaksne
Fredag kl: 17-21 For alle

Sist oppdatert: 20.09.2021
Publisert: 20.09.2021