Nytt påmeldingssystem i kulturskulen

Austrheim kulturskule tilbyr ulike undervisningstilbod som kan vere med å utvikle born og unge sine skapande evner i eit positivt og utviklande miljø.

Tilbodet for komande skuleår:

  • Piano/keyboard
  • Gitar
  • Band - gitar, bass, vokal og slagverk
  • "Babysang" - barn 0 - 2 år
  • Barnekoret Tiriltunge
  • Visuelle kunstfag

Kostnad for tilbodet:

  • Elevavgift instrumentalundervisning og visuelle kunstfag: kr 1.530.- pr. semester (25 % søskenmoderasjon)
  • Elevavgift babysang: kr 1.020.- pr. semester. Sluttar permisjonstida di midt i semesteret, reduserer skulen avgifta.
  • Elevavgift barnekor: kr 430.- pr. semester.

For påmelding i kulturskulen, klikk på linken her: Påmelding - Austrheim kulturskule 

Kulturskuleleiar er:


Sist oppdatert: 20.09.2021
Publisert: 20.09.2021