Nytt kommunenummer

Ei rekkje kommunar og fylke fekk nye nummer frå 1. januar 2020, i samband med at kommunar og fylke slo seg saman.

Austrheim held fram med tidlegare kommunegrenser, men gjekk over i eit større fylke, og fekk frå 1. januar kommunenummer 4632.

Alle kommunar i Vestland fylkeskommune har kommunenummer i 46-serien. For dei spesielt interesserte kan det nemnast at kommunane i Hordaland hadde nummer i 12-serien, og kommunar i Sogn og Fjordane hadde i 14-serien.

Les meir om nummer på regjeringen.no:


Sist oppdatert: 14.02.2020
Publisert: 14.02.2020