HjemNyheterNye besøksreglar på Nordliheimen

Nye besøksreglar på Nordliheimen

Retningslinjer for besøkande på Nordliheimen

 • Besøkstider kl 13-19, (ved besøk inne).
 • Besøk må avtalast ein dag på forhånd, ring mellom kl 09-14 på kvardagar, avtal med avdelingssjukepleiar, eller kontorkonsulent (ansvarleg sjukepleiar, ved fråver av desse).
 • Må loggføra besøk i besøksprotokoll.
 • Besøkande må vera friske, fri for luftvegssymptom/forkjølelse, (feber, hoste), ikkje vore i utland siste 10 dagar.
 • Må utføra handhygiene ved ankomst, og når dei forlet sjukeheimen (innandørs og utandørs besøk).
 • Besøk føregår på kaffistova, bebuarrom, utandørs.
 • Kun 2 besøkande pr gang, kun 1 besøkande ved besøk på pasientrom.
 • Max 3 besøk pr. bebuar pr. veke.
 • Må gå direkte til besøksrommet, fulgt av personalet.
 • Besøkande må unngå unødvendig berøring av kontaktflater inne på pasientrommet.
 • Må halda minst 1 meter avstand til bebuar, ansatte og den dei besøker + munnbind.
 • MAX 2 bebuarar kan få besøk samtidig (evt fleire ved utandørsbesøk).
 • Besøkande kan ikkje bruka toalettet på sjukeheimen (evt bruka toalett på bebuarrom).
 • Etter kvart besøk må personalet vaska/desinfisera kontaktpunkt.
 • Eigne retningslinjer ved terminalsjukdom.

Forventar at alle held retningslinjene og tar smittevernet på alvor.

Årås 08.02.2021


Sist oppdatert: 08.02.2021
Publisert: 08.02.2021