Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn og unge

Målet med midlane er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskotsordninga skal vere eit verkemiddel for å betre moglegheitene for at fleire barn og ungdomar skal få delta på viktige sosiale arenaer, uavhengig av foreldra si inntekt og sosial situasjon. 

Har du spørsmål ta kontakt med Anita Soltveit mob. 474 80 209 innan 28.11.19. Fristen for å søkje er 13.desember. 

Les meir om ordninga og finn søknadsskjema her. 


Sist oppdatert: 26.11.2019
Publisert: 26.11.2019