Meddommar 2021-2025

Austrheim kommunestyre skal velja innbyggarar til verv som meddommarar i lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten. 

Vi er på jakt etter personar mellom 21 og 70 år, som representerer alle deler av befolkninga.

Meddommaren må vera folkeregistrert i Austrheim kommune og tilfredstilla krav til vandel.

Sjå meir informasjon om rolla på domstolen si nettside:

Søknadsfrist er søndag 24. mai.

Og her er søknadsskjemaet:


Sist oppdatert: 15.05.2020
Publisert: 15.05.2020