HjemNyheterLurer du på valresultatet?

Lurer du på valresultatet?

Kommunen takkar alle medarbeidarane i vallokala på Kaland skule og i Austrheimhallen, som sytte for at valet vart avvikla på ein trygg og god måte. 

Resultatet kan du lesa på valgresultater.no (klikk på denne lenka).

Resultata for kommunevalet:

 • 2 290 hadde røysterett ved kommune- og fylkestingsvalet.
 • Valdeltakinga var på kring 63 prosent.
 • 1 428 røystesetlar er talde opp.
 • Det var 612 røystesetlar i førehandsrøystinga.
 • 23 har røysta blankt.
 • 2 røystesetlar frå valdagen er forkasta, på grunn av at dei mangla stempel (kan til dømes har vore lagt inni ein annan røystesetel).
 • 2 røystesetlar tilsendt frå andre kommunar er forkasta, på grunn av at dei mangla stempel.

Mandatfordelinga i kommunevalet:

Her er det lista opp dei representantane som i valoppgjeret har fått desse plassane, altså endringane etter personstemmer og slengarar:

 • Arbeidarpartiet, 6 representantar:
 1. Per Lerøy
 2. Ann Kristin Leirvåg
 3. Terje Håland
 4. Monika Thorpe
 5. Reidar Ulvøy
 6. Anette Kaland
 • Arbeidarpartiet sine vararepresentantar:
 1. Kristian Semmingsen Lerøy
 2. Sjur Brandtun
 3. Idar Johan Hopland
 4. Katrine Berge Longva
 5. Hege Bergsvik Sætre
 6. Asbjørn Svein Brandtun
 7. Solveig Håland
 8. Ivar Harald Bergsvik
 9. Janina Vågheim Fenne
 • Høgre, 5 mandat
 1. Morten Håkon Sognnes
 2. Hege Ramsland
 3. Aslak André Bakke
 4. Kristoffer Myklebusthaug
 5. Oskar Nordgard
 • Høgre sine vararepresentantar:
 1. Odd-Marthin Totland
 2. Dag Arne Solberg
 3. Magnus Kvingedal
 4. Evelyn Risnes Bjørnbekk
 5. Siv Inga Brekke
 6. Stig Anders Totland
 7. Tor Slettbakk
 8. Casper Emil Ramsland
 • Senterpartiet, 3 representantar
 1. Bjørn Inge Håland Dyrkolbotn
 2. Reidar Øksnes
 3. Gro Kaland
 • Senterpartiet sine vararepresentantar
 1. Bjarte Næss
 2. Lise Renate Helle
 3. Pål Andreas Håland Dyrkolbotn
 4. Øyvind Ullestad
 5. Joakim Haglund
 6. Line Sætre
 • Samlingslista i Austrheim, 2 mandat
 1. Renee Hansen Semmingsen
 2. Ingeborg Lohne Hordvik
 • Samlingslista sine vararepresentantar
 1. Tore Svendsen
 2. Ådne Breisnes Utkilen
 3. Ole Andreas Moen
 4. Jan Erik Espelid
 5. Gjertrud Johnsen Dyrkolbotn     
 • Industri- og Næringspartiet, 1 representant
 1. Frank Erik Øksnes
 • Industri- og Næringspartiet sine vararepresentantar:
 1. Kari Anne Fadnes
 2. Jan Olav Øksnes
 3. Therese Vik
 4. Dagfinn Ånneland          
 • SV - Sosialistisk Venstreparti, 0 mandat

Kven skal styra?

Det er opp til dei folkevalde å forhandla seg fram til kven som skal styra kommunen dei kommande fire åra, med eit eller anna fleirtal i det 17 kvinne/mann sterke kommunestyret. 

Her er Kommunestyrevalet 2023 - Valprotokoll for Valstyret i Austrheim kommune, Vestland valdistrikt (trykk for å lasta ned pdf-dokumentet)


Sist oppdatert: 20.09.2023
Publisert: 12.09.2023