HjemNyheterLedige stillingar innan helse - og ein lærarvikar

Ledige stillingar innan helse - og ein lærarvikar

Sjukepleiarar i 100 % fast stilling

Det er ledig to faste stillingar som sjukepleiar, gjeldande frå og med 01.11.21. Det er fast turnus, og stillingane er begge innan pleie og omsorg (Ploms). Søknadsfristen er 29.10.21.

Helsefagarbeidar på natt: 26 % stilling

Det er ledig ei fast 26 % stilling som helsefagarbeidar gjeldande frå og med 01.11.21. Det er fast turnus, og stillinga er innan pleie og omsorg (Ploms). Søknadsfristen er 29.10.21.

Sjukepleiar i fast 43,33 % stilling på natt

Det er ledig ei fast 43,43 % stilling som sjukepleiar gjeldande frå og med 01.11.21. Det er fast turnus, og stillinga er innan pleie og omsorg (Ploms). Søknadsfristen er 29.10.21.

Helsefagarbeidar i 21 % stilling

Det er ledig ei fast 21% stilling som helsefagarbeidar gjeldande frå og med 01.11.21. Det er fast turnus, og stillinga er innan pleie og omsorg (Ploms). Søknadsfristen er 29.10.21.

Sjukepleiar i fast 70% stilling

Det er ledig ei 70 % fast stilling som sjukepleiar i heimesjukepleien gjeldande frå og med 01.10.21. Det er fast turnus, og stillinga er innan pleie og omsorg (Ploms). Søknadsfristen er 29.10.21.

Helgestillingar i heimesjukepleien

Det er ledig fleire helgestillingar i heimesjukepleien gjeldande frå og med 01.11.21. Det er fast turnus, og stillingane er innan pleie og omsorg (Ploms). Søknadsfristen er 29.10.21.

Fastlege

Austrheim kommune har ei ubesett liste med listetak på 800-900 pasientar. Oppstart etter nærare avtale. Kommunen utvidar legestaben frå 2 til 3 fastlegar. Søkjar kan sjølv velje mellom fastløn-stilling (fast tilsetjing), eller vera sjølvstendig næringsdrivande. Austrheim kommune legg til rette for spesialistutdanning innan allmennmedisin. Det er ingen investeringskostnad eller listekjøp knytt til stillinga, og kommunen stiller fritt med lokale og utstyr dersom ein vel å vera sjølvstendig næringsdrivande. Søknadsfristen er 13.10.21.

Lærarvikariat ved Kaland skule

Ledig vikariat i 100 % frå 1.12.21 - 31.05.22. Behov for kompetanse innan fleire fag. Søknadsfristen er sett til 30.10.21.

 

For alle stillingane finn ein full stillingsutlysing på kommunen si heimeside. Søknader skal leverast elektronisk via heimesida.

Kommunen har fått laga nokre videosnuttar om det å jobba i Austrheim, her ser du ein av dei (link til Youtube):


Sist oppdatert: 11.10.2021
Publisert: 11.10.2021