Ledige stillingar i Austrheim kommune

Det er fem stillingar som har ekstern utlysing. Klikk på den enkelte linja for å finna heile utlysingsteksten:

Søknadsfrist for dei fem stillingane med ekstern utlysing er 8. desember 2020. Søknad skal leverast digitalt gjennom rekrutteringsportalen på heimesida til Austrheim kommune.


Så er det tre stillingar som er lyste ut internt mellom dei kommunalt tilsette. Klikk på den enkelte linja for å finna heile utlysingsteksten:

Søknad skal leverast digitalt gjennom rekrutteringsportalen på heimesida til Austrheim kommune.


Sist oppdatert: 19.11.2020
Publisert: 19.11.2020