Ledige stillingar i Austrheim kommune

Austrheim kommunehus

Kommunen skal gjera fleire tilsettingar, innan ulike deler av organisasjonen:

Kommunepsykolog - Austrheim og Fedje har ledig interkommunal stilling som kommunepsykolog, med Austrheim som vertskommune.

Sjukepleiar - i fast 50% stilling frå 01.08.19.

Konsulent på økonomikontoret - fast 80% stilling frå 01.09.2019, kan bli utvida til fast 100% frå juli 2020.

Reinhaldar - 50% stilling som reinhaldar ledig frå 01.08.19.

Assistent på kjøkkenet på Nordliheimen - 13,68% stilling som assistent på kjøkkenet på Nordliheimen frå 01.08.19.

Sjukepleiar - 85% vikariat frå 01.08.19 til 07.02.20.

For fullstending utlysingstekst sjå kommunen si heimeside www.austrheim.kommune.no.

Alle som søker jobb i Austrheim kommune må nytta seg av den elektroniske løysinga for søknad, den finn du her på heimesida.


Sist oppdatert: 29.05.2019
Publisert: 29.05.2019