Kva betyr biosfæresatsinga for deg?

Institutt for biovitskap ved Universitet i Bergen har starta eit forskingsprosjekt der dei studerer samspelet mellom menneske og natur, i samband med berekraftig utvikling innanfor Nordhordland biosfæreområde. I denne samanhengen gjennomfører dei ei spørjeundersøking for å forstå korleis naturen gagnar mennesket i Nordhordland. Dei er òg interesserte i å læra meir om forvaltninga av naturgode og menneskelege interaksjonar i området.

Spørjeundersøkinga finn du her.

Den er open til slutten av april.

Onsdag 26. februar, klokka 16-18, er det møte på Austrheim folkebibliotek (på kommunehuset), der ein kan høyra meir om arbeidet. Arrangørane håper så mange som mogleg møter opp på møtet, for å bidra til ei berekraftig framtid for Nordhordland. Ingen påmelding er nødvendig.

Her kan du lese meir om Nordhordland biosfæreområde. 

Svar gjerne på undersøkinga, og velkommen på biblioteket onsdag 26. februar!

Nordhordland biosfære - spørjeundersøking

Nordhordland biosfære - møter våren 2020


Sist oppdatert: 20.02.2020
Publisert: 20.02.2020