HeimNyheterKoronavaksinering

Koronavaksinering

Godt i gang med vaksineringa - status fredag 5.03.21:

Austrheim er godt i gang med vaksineringa mot Korona, og kan etter kvart få tilgang til fleire typar vaksine, klikk her for å lesa meir:

Koronavaksinasjon, status per 19.02.21

Austrheim kommune starta ved nyttår med vaksinering mot Korona, og har så langt fått tildelt dosar med Pfizer sin vaksine. Denne skal gis i to dosar med tre vekers mellomrom.

Per fredag 19. februar er det sett 212 dosar. Mange har fått to dosar og er ferdig vaksinerte, men ein del ventar på dose to. I veke 8 og 9 vert det berre revaksinering, altså ingen får den første dosen desse vekene.

Vaksineringa skjer etter den nasjonale prioriteringslista, den finn du i teksten like under her. Per no er ein komme til aldersgruppa 75 - 84 år.

Legekontoret tar kontakt med dei som skal vaksinerast, slik at ein får beskjed når det nærmar seg turen for å kunna ta vaksinen.

Koronavaksinen er gratis.

Koronavaksinasjon frå veke 1 - prioriteringsliste, status per 30.12.20

Dei første dosane med vaksine er komne til Norge, og her i Austrheim startar me vaksineringa den første veka i januar.

Vaksinen synest så langt å vera trygg med få alvorlege biverknadar. Dei eldre får mindre biverknadar enn dei yngre. Det vanlegaste er etter ein til to dagar litt smerte på stikkstaden, hovudsmerte, muskelsmerte, frysningar, leddsmerte, feber og ein kan kjenna seg sliten. Dette er teikn på at vaksinen set i gang immunsystemet.

Full vaksine gir skydd mot alvorleg sjukdom hos 95% av dei som er vaksinerte. Den vaksinen som vert nytta no, skal ein ha to dosar av. Det skal gå minst 21 dagar mellom første og andre dose.

Staten har laga ei prioritering frå 1 til 9 som kommunen er pålagt å følgja:

 1. Bebuarane ved sjukeheimen,.
 2. Alle over 85 år
 3. Dei som er mellom 75 og 84 år
 4. Alder 65-74 år og personar 18-64 år med tilstandar som gir høg risiko for alvorleg sjukdom. Fastlegen får i oppgåve å gje opp kven som kjem i denne gruppa (kriteria frå FHI)
 5. Alder 55-64 år med underliggande sjukdom/ tilstand jfr fastlegen (kriteria frå FHI)
 6. Alder 45-54 år med underliggande sjukdom/ tilstand jfr fastlegen (kriteria frå FHI)
 7. Alder 18-44 år med underliggande sjukdom/ tilstand jfr fastlegen (kriteria frå FHI)
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år

30. desember er det sagt frå Folkehelseinstituttet at vaksinasjon av utvalde grupper helsepersonell skal skje parallelt med vaksinasjon av bebuarar på sjukeheimar og i risikogrupper over 85 år.

Desse kriteria kan endrast utifrå smittesituasjonen.

Vaksinen er gratis.

Vi tek kontakt med dei ulike etter den rekkefølgja som er gitt i prioriteringslista, og rår til at alle som får tilbod om vaksine, tek imot denne. I tillegg til direkte kontakt frå oss kan du også finna informasjon på kommunen sine nettsider. Dei som bur på sjukeheimen, får sin vaksine der.

Dei som nyttar blodfortynnande, skal venta med dagsdosen til etter at ein har fått vaksine. Fastlegen kan kontaktast for rådgjeving kring vaksinering. 

Korona-situasjonen

Austrheim har no ingen lokale tiltak utover dei nasjonale. For oppdatert informasjon viser me til statleg informasjon, som også blir lagt ut på kommunen sine nettsider. Dei retningslinjer som gjeld for ulike arrangement, er også tilgjengelege via kommunen sine nettsider. Der er det også linkar vidare til Folkehelseinstituttet og Regjeringa sine informasjonssider.

 

Informasjon frå nettsida vert delt på Facebook, men alt er alltid tilgjengeleg på nettsida. Kommunen sender også korte varsel på SMS om det er noko viktig som må ut til alle.

 

I det vidare arbeidet for å halda kontroll på smitten er det som tidlegare viktig at den enkelte gjer sin del av innsatsen, med grunnleggande ting som reine hender – handsprit – avstand – eventuelt munnbind der det ikkje er mogleg å halda god nok avstand (12 år og yngre skal ikkje bruka munnbind).

 

Vaksinering mot Korona

Austrheim kommune starta i veke 1 med vaksinering mot Korona, med dei tildelte dosane av vaksinen produsert av Pfizer. Dette er den typen som skal gis i to dosar, den andre etter minst tre veker. Det er så langt mindre mengder kommunen har fått tildelt, og dette vert i første omgang gitt til bebuarar på Nordliheimen og etter kvart også helsepersonell med kritiske oppgåver. Full vaksine gir skydd mot alvorleg sjukdom hos 95% av dei som er vaksinerte.

 

Vaksinen synest så langt å vera trygg med få alvorlege biverknadar. Dei eldre får mindre biverknadar enn dei yngre. Det vanlegaste er etter ein til to dagar litt smerte på stikkstaden, hovudsmerte, muskelsmerte, frysningar, leddsmerte, feber og ein kan kjenna seg sliten. Dette er teikn på at vaksinen set i gang immunsystemet.

 

Staten har laga ei prioritering frå 1 til 9 som kommunen er pålagt å følgja:

1. Bebuarane ved sjukeheimen

2. Alle over 85 år

3. Dei som er mellom 75 og 84 år

4. Alder 65-74 år og personar 18-64 år med tilstandar som gir høg risiko for alvorleg sjukdom. Fastlegen får i oppgåve å gje opp kven som kjem i denne gruppa (etter kriteria frå FHI)

5. Alder 55-64 år med underliggande sjukdom/ tilstand jfr. fastlegen (kriteria frå FHI)

6. Alder 45-54 år med underliggande sjukdom/ tilstand jfr. fastlegen (kriteria frå FHI)

7. Alder 18-44 år med underliggande sjukdom/ tilstand jfr. fastlegen (kriteria frå FHI)

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år

Vaksinasjon av utvalde grupper helsepersonell skal skje parallelt med vaksinasjon av bebuarar på sjukeheimar og i risikogrupper over 85 år. Desse kriteria kan endrast utifrå smittesituasjonen. Vaksinen er gratis.

 

Legekontoret tek kontakt med dei ulike etter den rekkefølgja som er gitt i prioriteringslista, og rår til at alle som får tilbod om vaksine, tek imot denne. I tillegg til direkte kontakt frå legekontoret kan du også finna informasjon på kommunen sine nettsider. Dei som bur på sjukeheimen, får sin vaksine der. Har du fastlege i ein annan kommune, vil ikkje legekontoret her automatisk kjenna til det dersom du er i ei av risikogruppene som skal prioriterast.

 

Dei som nyttar blodfortynnande, skal venta med dagsdosen til etter at ein har fått vaksine. Fastlegen kan kontaktast for rådgjeving kring vaksinering.

 

Du vil få tid for vaksinasjon og møtestad for begge dosane. Kan du ikkje møta til avtalt tid, er det viktig å melda frå slik at andre kan få vaksinedosen. Er du blitt sjuk i luftvegane, forkjøling, feber eller liknande, skal du melda frå, og ikkje møta til vaksinasjon.

 

Har du lasta ned den nye Smittestopp-appen?

Sporingsappen for Korona-smitte kom i ny utgåve like før jul. Smittestopp-appen er frivillig å bruka, og er for deg som er over 16 år. Appen som kom i desember 2020 er heilt ny samanlikna med den som kom tidlegare i 2020, og brukar mellom anna vesentleg mindre batteri. På nettsida til Folkehelseinstituttet finn du meir informasjon, samt hjelp vidare til nedlasting, sjå www.fhi.no.

 

Ledige stillingar

Austrheim kommune har no fleire ledige stillingar          

- Sjukepleiar i fast 100% stilling frå og med 01.03.21 (Heimesjukepleien).

- Sjukepleiar i fast 70% stilling frå og med 01.03.21 (Heimesjukepleien).

- Sjukepleiar i fast 60,8% stilling på natt frå og med 01.03.21 (Nordliheimen).

- Vernepleiar i fast 70% stilling frå og med 01.06.21 (Arbeid og inkludering).

- Helsefagarbeidar i fast 60% stilling frå og med 01.03.21 (Heimesjukepleien).

- Helsefagarbeidar i vikariat 95% stilling gjeldande frå og med 01.04.21 til og med 31.12.21 (Arbeid og inkludering).

 

For fullstendig utlysingstekst sjå våre heimesider www.austrheim.kommune.no.  Alle søkjarar må nytta vår elektroniske løysing for å søkje på stillinga. Sjå på våre heimesider.

 

Sommarjobb 2021

Austrheim kommune lyser no ut sommarjobbar ved ulike avdelingar. Det er særleg helse- og omsorgstenesta som treng sommarvikarar, men også teknisk drift treng reinhaldsvikarar.

 

Kontakt oss på tlf. 56 16 20 00 eller e-post post@austrheim.kommune.no for å få tilsendt fullstendig utlysingstekst og søknadsskjema. Skjemaet ligg også på kommunen sine internettsider: www.austrheim.kommune.no

 

NB! Det er ikkje høve til å levera elektronisk søknad på sommarjobb.

Søknad med cv skal sendast:

Austrheim kommune

Sætremarka 2

5943 Austrheim

 

Innan 09.02.21

 

Søknad om barnehageplass for 2021/2022

Søknadsfrist er 1. mars 2021. Søknadsportalen finn du på heimesida vår.

Dei som pr. i dag står på venteliste for plass må som vanleg søkje på nytt.

Dei som vil behalda plassen og ynskjer same tilbod som i dag, skal ikkje søkje.

Har du spørsmål om søknader og barnehageplass? Ta kontakt med servicekontoret eller styrarar.

 

Skule- og barnehageruta for 2021/2022

No kan du notera deg viktige datoar for barnehage- og skuleåret som startar i august.

(Bilde ligg ved/PDF - Skule- og barnehageruta for 2021-2022)

 

Bygdebøker for Austrheim kommune

Mastrevik bok og papir AS har teke over alt sal av bygdebøkene «Austrheim i fortid og notid».

Bind 1 – 4: Kr 150,- pr. bind. Kjøper du bind 1, 2 og 3 samla får du dei til kr 400,-

 

Politiske møte i 2021

Møtekalenderen for 2021 er lagt ut på nettsida www.austrheim.kommune.no.

Kommande møte:
Torsdag 21. januar klokka 18.00: Kommunestyre, Austrheim samfunnshus eller evt. elektronisk møte på Teams

Torsdag 28. januar klokka 10.00: Formannskap, Austrheim kommunehus, Austrheim samfunnshus eller evt. elektronisk møte på Teams

Torsdag 11. februar klokka 18.00: Kommunestyre, Austrheim samfunnshus eller evt. elektronisk møte på Teams

 

Følg med på heimesida for eventuelle endringar på møta på grunn av Korona-situasjonen.

Du vil få tid for vaksinasjon og møtestad for begge dosane. Kan du ikkje møta til avtalt tid, er det viktig å melda frå slik at andre kan få vaksinedosen. Er du blitt sjuk i luftvegane, forkjøling, feber eller liknande, skal du melda frå, og ikkje møta til vaksinasjon.

Austrheim legekontor/Austrheim kommune

Vaksineringsplanen i Austrheim, status per 17.12.20: 

Etter ti månader med ulike tiltak for å bremsa Korona-viruset, ser det no ut for at me på nyåret kjem i gang med vaksinering. Det er ikkje nok vaksinedosar til alle frå starten av, og vaksinering vert prioritert slik:

 1. Bebuarar i sjukeheimar og omsorgsbustadar
 2. Eldre over 85 år
 3. Eldre over 75 år
 4. Eldre over 65 år
 5. Personar 18–64 år med ein eller fleire sjukdommar (lista er ikkje klar enno).
 6. Helsepersonell med pasientkontakt. Denne gruppa vil få høgare prioritet viss smittepresset i det norske samfunnet skulle auke.

Målet med vaksinering er på beskytta kvar einskild som er vaksinert, mot korona-sjukdommen. Vaksinen hindrar ikkje at ein kan verta smitta eller smitteførande, difor må ein stadig ta smittevernomsyn.

Med avgrensa vaksinetilgang vil vaksinering gå føre seg stegvis. Du treng ikkje ta kontakt med kommunen/fastlegen din:

 • 👉Austrheim kommune vil kontakta alle personar i gruppe 1 og 2 (sjå lista over).
 • 👉 Personar i gruppe 3 vert kontakta for å stå på ringeliste om vi har att vaksinar i fyrste runde.
 • 👉 Personar i gruppe 4-6 treng ikkje ta kontakt med fastlege. Vi vil gå ut med nærare informasjon etter kvart som vi veit meir.

Litt fakta om vaksinane:

 • ❗ Den vaksinen som truleg vert godkjent fyrst, må lagrast ved -75 °C før distribusjon til kommunane.
 • ❗ Når vaksinen er tint opp, er den haldbar i 5 døgn ved 2–8 °C. Tida går frå vaksinen vert teken ut frå sentralt lager. Kommunen har berre 5 døgn inkludert transporttid til å få brukt desse dosane.
 • ❗ Frå hetteglaset er opna og tilsett saltvatn, må dei 5 dosane takast i bruk i løpet av 6 timar.
 • ❗ Alle skal ha to dosar. Andre dose må setjast etter minst 21 dagar etter den fyrste.

Vi ser fram til 2021 og håpar å få bukt med denne pandemien!

Austrheim kommune har denne veka levert sin vaksineplan, som mellom anna bygger på erfaringane med influensavaksineringa i haust.

Folkehelseinstituttet har laga ei eiga temaside om ansvarsforhold og organisering av koronavaksinasjonsprogrammet i Norge, klikk her for å komma til sida www.fhi.no/kvp:

Godt i gang med vaksineringa - status fredag 5.03.21:

 


Sist oppdatert: 05.03.2021
Publisert: 17.12.2020