Kommunen sel tomteareal på Kaland

Arealet er regulert for bustad, som del av reguleringsplanen for Kaland skule og barnehage, med planid 2017002.

For meir informasjon sjå annonsen på Finn.no


Sist oppdatert: 08.06.2020
Publisert: 08.06.2020