Kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder i Austrheim kommune

Pengene skal hjelpa lokalt næringsliv gjennom ein ny periode med inngripande koronatiltak.

Målet med ordninga er å få kommunane raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder for å oppretthalde arbeidsplasser og ta vare på viktig kompetanse. Kommunene har stor fridom til å tilpassa kva slags verksemd som får støtte avhengig av den lokale situasjonen. Støtta til verksemder i kommunen må vera i samsvar med regelverket for offentleg støtte. Søkarar som tidlegare har fått tildelt støtte, eller har fått avslag, kan søka på nytt.

Departementet har laga eit søknadsskjema som sikrar at løyvingane skjer i samsvar til Covid- 19 rammeverket for tildeling av offentleg støtte. Søknadsfrist er sett til tysdag 25. januar 2022.  

Søknadsskjemaet for ordninga er tilgjengeleg på Regionalforvaltning.no (klikk her) 

Kommunedirektøren


Sist oppdatert: 05.01.2022
Publisert: 05.01.2022