HjemNyheterKlima- og miljøpris for landbruk

Klima- og miljøpris for landbruk

Målet med prisen er å auka merksemda og kunnskapen om gode klima- og miljøtiltak i landbruket. Prisen skal bidra til å framheva gode døme og inspirera til innsats vidare.

Gardbrukarar, skogbrukarar, mindre organisasjonar, kommunar, næringsverksemder og FoU-verksemder, lag og andre former for fellestiltak og samarbeid som har vist særleg god innsats kan få prisen.

Du kan lesa meir om prisen, og nominera kandidatar, på denne lenka til nettsida til Vestland fylkeskommune.

Både privatpersonar og organisasjonar kan nominera kandidatar til prisen, og fristen for å nominera er altså 11. mars.


Sist oppdatert: 29.02.2024
Publisert: 29.02.2024