Kan du hjelpa med utkjøring av mat?

Middag vert køyrd ut kvar dag frå kl. 13.30 (7 dagar i veka). Dette tek ca. 2 timar. Ruta kan eventuelt delast på to.

Har du høve til å hjelpa?

Ta kontakt med Friviliigsentralen v/ Rigmor Ludvigsen tlf 456 35 324


Sist oppdatert: 13.03.2020
Publisert: 13.03.2020