Kaland-elevane ute med skuleavis

Kaland skule

Sidan desember 2018 har elevane vore på nett med si eiga avis, som heiter "Ute på Kaland".

Der skriv elevane om ting som interesserer dei, anten det er tøffe bilar, skidag, markering av 8. mai eller ting dei gjer på i fritida. Elevane har både laga tekster og fotografert, og sikkert lært mykje undervegs. 

Du finn den flotte skuleavisa deira her på denne adressa.


Sist oppdatert: 28.06.2019
Publisert: 28.06.2019