Julehelsing 2019

Julehelsing 2019 - julekort

Kjære alle saman.

2019 ligg snart bak oss, og for oss i Austrheim kommune kan me ta farvel med eit svært utfordrande og krevjande år. Det har vore tøft for mange, men omstillingane me har vore gjennom gir oss styrke for framtida, og trua på at me saman skal skapa ein betre kommune for innbyggjarane våre.

Før me tek fatt på 2020, skal me feira det eg håpar blir ei roleg og fredeleg julehelg. Eg ønskjer med dette alle ei riktig god jul og eit godt nytt år!

Beste helsing
Per Lerøy
Ordførar - Austrheim kommune


Sist oppdatert: 23.12.2019
Publisert: 23.12.2019