Ingen landbruksdag i 2021

Styringsgruppa for Landbruksdagen i Austrheim har bestemt at arrangementet må avlysast også i år, på grunn av Korona-situasjonen.

Arrangementet var planlagt til 2.oktober. Arrangørane ser seg ikkje i stand til å gjennomføra på smittevernforsvarleg vis, og kjem sterkare tilbake i 2022, med arrangement 24. september, sjå Kulturkalenderen.

Arrangørane av Landbruksdagen er Austrheim Landbrukskvinnelag, Austrheim Sau og Geit, Radøy Sau og Geit. 


Sist oppdatert: 06.09.2022
Publisert: 30.07.2021