Høyring - meddommarar og skjønsmenn

Austrheim kommune skal stilla med eit visst tal personar som kan vera meddommar i tingretten, lagmannsretten, jordskifteretten samt som skjønsmenn.

Kommunen har spurt dei som har hatt desse verva i inneverande periode, samt hatt ei oppfordring  ute på nettsida med eit skjema der ein kunne registrera seg som kandidat.

Innstillinga frå valnemnda skal no ut på høyring, slik at innbyggjarane kan seia si meining. 

Frist for å komma med innvendingar til forslaget er 18. juni 2020 klokka 10.00. Høyringssvar kan sendast til post@austrheim.kommune.no eller som brev til Austrheim kommune, Sætremarka 2, 5943 Austrheim.

Dette er kandidatane: 

Gulating lagmannsrett, kvinner
1. Marie Berg
2. Lisa Maria Kopperdal
3. Reidun Hartwall
4. Ann-Norunn Marholm

Gulating lagmannsrett, menn
1. Morten Sognnes
2. Nils Ove Vassdal
3. Per Ingemar Hartwall

Bergen tingrett, kvinner
1. Gro Kaland
2. Toril Hordvik
3. Siv Brekke
4. Gjertrud Johnsen Dyrkolbotn
5. Rannveig Lohne
6. Tina Konstanse Helland
7. Annette Brügger

Bergen tingrett, menn
1. Frank Solberg
2. Einar Austrheim
3. Bjørn Inge H. Dyrkolbotn
4. Morten Hodnekvam
5. Geir Åge Nesbø

Nord- og Midhordland jordskifterett, kvinner
1. Annette Brügger
2. Monica Fonnes
3. Catrine Aasen
4. Svanhild Vadøy Neteland

Nord- og Midhordland jordskifterett, menn
1. Nils Ove Vassdal
2. Pål Andreas Dyrkolbotn
3. Per Ingemar Hartwall
4. Morten Sognnes

Skjønnsmedlemmer, kvinner
Vibeke Moberg Kaarstad
Gerd Marie Fonnes

Skjønnsmedlemmer, menn
Bjarte Næss
Geir Åge Nesbø


Sist oppdatert: 04.06.2020
Publisert: 04.06.2020