HjemNyheterFeiring av fagbrev

Feiring av fagbrev

I mai var det høgtideleg samling på Alver Hotel, der det var utdeling av fagbrev og sveinebrev. Denne gongen var det utdeling for dei to siste åra, etter at førre fest måtte utsetjast på grunn av Korona.

Av Austrheim kommune sine lærlingar dei to siste åra, som er ferdige med læretida og har sikra seg fag/ eller sveinebrev, møtte desse på festen:

  • Abigail Shane F. Bautista (Barne- og ungdomsarbeidar)
  • Kjartan Nesse Bernes (Byggdriftar)
  • Valentina Kaland (Barne- og ungdomsarbeidar)
  • Mary-Ann Skår Odland (Helsefagarbeidar)
  • Julie Therese Namdal Sundt (Helsefagarbeidar)
  • Kristine Hansen Titland (Helsefagarbeidar)
  • Brage Risnes Bjørnbekk (Helsefagarbeidar)

Fagbrev-utdeling 2022

På bildet, frå venstre: Abigail Shane F. Bautista, Mary-Ann Skår Odland, Brage Risnes Bjørnbekk og Valentina Kaland.

Fagbrev-utdeling 2022

På bildet, frå venstre: Rettleiar Astrid Unneland Skodvin, Abigail Shane F. Bautista, fagleg ansvarleg for helsearbeidardaget Elin Veland Erichsen, Brage Risnes Bjørnbekk, Mary-Ann Skår Odland, Valentina Kaland, og fagleg ansvarleg barne- og ungdomsarbeidarfaget Helene Ellingsen.

Fagbrev-utdeling 2022

På bildet, frå venstre: Rettleiar Astrid Unneland Skodvin, Abigail Shane F. Bautista, personalkonsulent i Austrheim kommune Wenche Myrmel, Brage Risnes Bjørnbekk, Mary-Ann Skår Odland, Valentina Kaland, og fagleg ansvarleg barne- og ungdomsarbeidarfaget Helene Ellingsen.


Sist oppdatert: 16.06.2022
Publisert: 08.06.2022