Prioritering av hurtigtestar

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har bestemt korleis bruk av hurtig- og sjølvtestar skal prioriterast i kommunane, og lista er slik:

  • Nærkontaktar av personar med kritiske samfunnsfunksjonar i omikron-utbrot.

Ved symptom:

  • Prioritera tilsette med vage symptom i helse- og omsorgstenestene, andre personar med kritiske samfunnsfunksjonar, og barn.

Ved kjent smitteeksponering for husstandsmedlemmer eller tilsvarande nære:

  • Prioritera barn
  • Prioritera tilsette i helse- og omsorgstenestene
  • Prioritera nærkontaktar ved omikronutbrot

Ved kjent smitteeksponering for andre nærkontaktar:

  • Prioritera barn og tilsette i helse- og omsorgstenestene, eventuelt kritiske samfunnsfunksjonar som er andre nærkontaktar til ikkje-omikronutbrot.
  • Jamleg testing av barn, særleg i område med vedvarande høgt smittetrykk.
  • Jamleg testing i helse- og omsorgstenestene i tråd med Helsedirektoratets tilrådingar, og i område med vedvarande høgt smittetrykk.