Dette er reglane for besøk på Nordliheimen

Retningslinjer for besøkande til Nordliheimen:

 Må ringe og avtale tidspunkt

 Besøkande må vere friske, fri for luftvegssymptom

 Må loggføre besøk

 Må utføre håndhygiene ved ankomst (både ved innandørs og utandørs besøk).

 Må gå direkte til rommet/besøksrommet

 Må holde minst 1 m avstand til bebuar, tilsette og den dei besøker

 Kun 1 besøkande pr gang (husstandsmedlemmer antas som 1 besøkende)

 Kan ha dagleg besøk, max 1 time, av pårørande og andre

 Besøkande kan trille rullestol utandørs

 MAX 2 bebuarar kan få besøk samtidig. (evt fleire ved utandørsbesøk)

 Alle må følge oppdaterte retningslinjer frå FHI

Nordliheimen forventar at alle held retningslinjene og tar smittevernet på alvor.


Sist oppdatert: 04.06.2020
Publisert: 04.06.2020