HjemNyheterDetaljreguleringsplan for Bustadområdet B07 og skuleområdet ved Austrheim Vidaregåande skule, planid. 2021001 – Offentleg ettersyn

Detaljreguleringsplan for Bustadområdet B07 og skuleområdet ved Austrheim Vidaregåande skule, planid. 2021001 – Offentleg ettersyn

Planomtale og plankart er datert den 01.07.2022. ROS-analyse den 22.06.2022 og plankart den 01.07.2022. Reguleringsføresegner er datert den 16.08.2022. Illustrasjonsplan er datert den 17.11.2021.

Planområdet ligg i Mastrevikane, som er ca. 0,5 km frå kommunehuset og Mastrevik torg. Føremålet med planarbeidet er å få regulert nordleg del av skuleområdet til Austrheim vidaregåande skule (AVS) og bustadområdet B07 som er vist i kommuneplanen sin arealdel. Planområdet er på omlag 130 dekar.

Du kan lesa meir om planarbeidet på kommunehuset, eller her på Austrheim kommune si heimeside, sjå sakspapira til møtet torsdag 1. september (klikk på denne lenka).

Merknad til planframlegget må sendast innan 13. oktober 2022 

Kommunedirektøren


Sist oppdatert: 23.08.2022
Publisert: 23.08.2022