Datakurs for seniorar i Austrheim

Dette er eit kurs for dei som ønskjer å bruka data i kvardagen, og samlingane vert tilpassa kunnskapsnivået hjå deltakarane.

Det vert introduksjonskveld for kurset tysdag 12. oktober, frå klokka 17.00 til 19.00.

Etter dette vert det vert 6 kursdagar i løpet av hausten. Det er gratis å delta.

Kurshaldar er Cecilie Fonnes Hjelmtveit.

Påmelding til Frivilligsentralen, ved Rigmor Ludvigsen,
telefon 456 35 324 eller e-post: rigmor.ludvigsen@austrheim.kommune.no


Sist oppdatert: 30.09.2021
Publisert: 30.09.2021