Sakshandsaming kan ta lenger tid i sommar

Dette gjeld mellom anna byggesaker, dispensasjonar med meir. 

Informasjon om byggesaker, mellom anna for søknadsprosessen og rettleiing for kva du skal ha med, finn du på denne nettsida.


Sist oppdatert: 19.06.2020
Publisert: 18.06.2020